سوادکوه

 

شهرستان بخش نام و نام خانوادگی آدرس دفتر نمایندگی شماره تماس دفتر
سوادکوه مرکزی محسن دادویه  
                     زیرآب- سه راه انقلاب- خیابان خدمات- روبروی بخشداری- جنب نانوایی آقای طالبی- دفتر نظام فنی ساختمان روستائی سوادكوه

011-42458687

09111289761

سوادکوه شیرگاه هادی ظهیری  
                شیرگاه- حاجی آباد- روبروی بانک رفاه- ابتدای کوچه جانبازان- ساختمان كلاگر- دفتر نظام فنی ساختمان روستائی شيرگاه
011-42446250

09111290021