امروز : ۱۳۹۹/۳/۹نامه معاونت عمرانی استانداری مازندران در خصوص ثبت کلیه پروژه های روستائی و الزام ثبت کمیسیون ماده 99 در سیستم نظام فنی ساختمان روستائی ( سازمان نظام کاردانی ساختمان )
تاریخ ثبت : 1398/03/20
FJRIGJWWE9R0News:matn

برای دیدن متن نامه روی تصویر کلیک نمائید