امروز : ۱۳۹۹/۳/۹دیدار رئیس و هیئت رئیسه سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران با مهندس نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی کشور
تاریخ ثبت :
FJRIGJWWE9R0News:matn
به گزارش روابط عمومی سازمان دیدار با دکتر نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی ، دکتر ثباتی مدیر کل حوزه وزارت راه و مهندس مقتدایی معاون مدیر کل تشکلات حرفه ای نظام مهندسی و کاردانی وزارت راه و شهر سازی کشور به همراه مهندس سیف پور رئیس سازمان و هیئت رئیسه ومهندس مومنی مسئول نظام فنی ساختمان روستائی در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد . در این جلسه ضمن تبریک به دکتر نبیان و مهندس مقتدایی مشکلات سازمان بحث گفتگو شد و قول مساعد دادن تا در اسرع وقت با وزیر راه و شهر سازی مشکلات این حوزه را حل نمایند