امروز : ۱۳۹۹/۳/۹حضور دکتر علی اصغر یوسف نژاد دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در محل سازمان نظام کاردانی ساختمان
تاریخ ثبت :
FJRIGJWWE9R0News:matn
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران آقای دکتر علی اصغر یوسف نژاد دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان دیدار کردند . در این دیدار مهندس سیف پور ( ریاست سازمان ) و اعضای هیئت مدیره ضمن تبریک مجدد ایشان بابت عضویت در هیئت رئیسه ی مجلس و با قدردانی از حضور ایشان در محل سازمان و شرح گزارشی مبنی بر روند عملیات ساخت و ساز در حوزه ی روستا و ارائه ی تسهیلات به متقاضیان در بخش خدمات مهندسی ، توضیحاتی ارائه نمودند.در ادامه آقای مهندس مومنی ( مسئول نظام فنی ساختمان روستائی ) با شرح گزارش در خصوص خدمات مهندسی صورت گرفته در سطح استان ، مشکلات موجود در این حوزه را بیان نمودند.در پایان آقای دکتر یوسف نژاد با قدردانی از مجموعه ی سازمان ، ارتقای سازمان و نقش مهم آن در جامعه را مبنی بر ارائه ی خدمات مهندسی در راستای نظارت مستقیم بر عملیات ساخت و ساز در گرو رضایت مردم و همکاری با نهاد های استعلامی در بخش صدور پروانه ساختمانی را عنوان نمودند