امروز : ۱۳۹۷/۱۰/۲۶



یکصد و چهل وسومین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات
تاریخ ثبت : 1396/10/27

بسمه تعالی

 

 

یکصد و چهل و سومین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران یکصد و چهل و سومین جلسه عادی هیئت مدیره سازمان روز دوشنبه مورخ 1396/10/25در محل سازمان برگزار شد و پس از تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

1-      در خصوص مجمع عمومی نوبت اول مقرر گردید روز دوشنبه 96/11/30 و در محل ساختمان سازمان نظام کاردانی و رأس ساعت 15 الی 17 عصر برگزار گردد .

2-      در خصوص تاریخ برگزاری مجمع عمومی نوبت دوم مقرر گردید چنانچه به دلیل به حدنصاب نرسیدن اعضاء در مجمع عمومی نوبت اول ، در تاریخ مقرر تشکیل نشود مجمع عمومی نوبت دوم در تاریخ  96/12/15روز سه شنبه رأس ساعت 15 الی 17 در محل مجتمع ورزشی آموزشی شرکت ملی نفت محمودآباد برگزار گردد .

3-      در خصوص بازگشایی استعلام قیمت جهت چاپ سررسید سال 97 مقرر گردید به دلیل به حدنصاب نرسیدن استعلام ، بازگشائی به جلسه آتی هئیت مدیره موکول گردید .

4-      در خصوص جلسه گردهمائی مسئولین دفاتر  با هئیت مدیره سازمان مقرر گردید این گردهمائی در تاریخ 96/11/18روز چهارشنبه در شهرستان بابل برگزار گردد ، ساعت برگزاری گردهمائی 10 الی 14 می باشد .