امروز : ۱۳۹۷/۱۰/۲۶یکصد و چهل ودومین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات
تاریخ ثبت : 1396/10/20

بسمه تعالی

 

 

یکصد و چهل و دومین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران یکصد و چهل و دومین جلسه عادی هیئت مدیره سازمان روز دوشنبه مورخ 1396/10/18در محل سازمان برگزار شد و پس از تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

1-      در خصوص اخذ هزینه بیمه تکمیلی از اعضایی که ثبت نامه انجام داده اند مقرر گردید هزینه بیمه تکمیلی یکسال توسط دفاتر نمایندگی سازمان در سراسر استان اخذ و به سازمان نظام کاردانی اعلام شود و پس از بررسی این قرارداد بیمه اجرا شود .

2-      در خصوص چاپ سررسید سال 97 مقرر گردید استعلام قیمت اخذ شود و در جلسه آتی هئیت مدیره بازگشائی و تصمیم گیری شود .

3-      در خصوص ارائه خدمات ورزشی به اعضای سازمان مقرر گردید یک دوره مسابقات فوتسال جام فجر در سطح شهرستانهای استان برگزار شود .

4-      در خصوص دفترچه تمدید قرارداد مقرر گردید نامه ای  به اداره کل راه و شهرسازی استان جهت کسب تکلیف از طرف سازمان ارسال گردد .

5-      در راستای اجرای قانون مقررات ملی ساختمان در سطح دفاتر نمایندگی استان مقرر گردید پرچم مقررات ملی ساختمان چاپ گردد و به دفاتر ارسال شود .