امروز : ۱۳۹۸/۱/۱مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم سال 97
تاریخ ثبت : 1397/07/22
بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران می رساند . مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم سال 97 در روز چهار شنبه مورخ 1397/08/09ساعت 14 الی 17 که در محل سالن اجتماعات هلال احمر ساری بلوار امام رضا بعد از پل تجن برگزار میگردد حضور بهم رسانید
دستور جلسه
 گزارش رئیس سازمان
 گزارش بازرسین
 تائید و تصویب تراز نهائی سال 96
روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران