امروز : ۱۳۹۸/۳/۲جلسه ای با حضور استاندار محترم جناب آقای مهندس اسلامی و جناب آقای دکتر شکرچی و مدیر کل راه و شهر سازی استان مازندران وجناب آقای مهندس سیف پور رئیس سازمان نظام کاردانی وسایر مدیران دستگاههای استان مازندران
تاریخ ثبت : 1397/05/22

 جلسه ای در خصوص اهمیت و ضرورت  یکپارچه سازی طرح ها در استان در قالب طرح ویژه مازندران و تاکیدات استاندارمحترم  ، راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1397/05/23 به ریاست جناب آقای مهندس اسلامی استاندار محترم و با حضور آقای دکتر شکرچی زاده ریاست محترم مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در دفتر استاندار محترم برگزار گردید