امروز : ۱۳۹۸/۳/۳۰جناب آقای مهندس رهبریان
تاریخ ثبت : 1397/05/13

همکار ارجمند جناب آقای مهندس میر سیف اله رهبریان
در گذشت پدر بزرگوارتان چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می نشیند ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره ای جز تسلیم و رضا نیست این ماتم جانگداز را به خانواده محترم تان صمیمانه تسلیت عرض نموده و برای آنان صبر و اجر و برای آن عزیز سفر کرده علو درجات طلب می نماییم . روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران