امروز : ۱۳۹۸/۳/۳۰انتخابات هیئت رئیسه سازمان نظام کاردانی مازندران
تاریخ ثبت : 1397/04/30

انتخابات اعضاء هیات رئیسه سازمان نظام کاردانی ساختمان در روز چهارشنبه مورخ 97/04/27 در محل سازمان نظام کاردانی برگزار گردید به گزارش روابط عمومی سازمان ، این انتخابات که در موعد قانونی و براساس دستور جلسه قبلی هیات مدیره و پس از استماع گزارش عملکرد مطلوب یکساله جناب آقای مهندس حسن سیف پور با کسب حداکثری آراء بعنوان رئیس سازمان انتخاب و در سمت خود ابقاء گردید، بر همین اساس نیز حسین یونسی راد بعنوان نائب رئیس ، و سرکار خانم پاک منش به عنوان دبیر و جناب آقای میر سیف اله رهبریان بعنوان خزانه دار و با کسب حداکثری آراء انتخاب شدند