امروز : ۱۳۹۷/۱۰/۲۶پیام تبریک رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران به مناسبت روز ولادت امام حسین و حضرت ابوالفضل العباس (ع)
تاریخ ثبت : 1397/02/01

رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران به مناسبت فرارسیدن ولادت امام حسین (ع) روزپاسداروولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) روزجانبازپیام تبریک صادرکرد.

به گزارش روابط عمومی، متن پیام تبریک مهندس حسن سیف پورمیررئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران به این شرح است:

بسمه تعالی

سی ویکم فروردین ماه مصادف باسوم شعبان ولادت امام حسین(ع) روزپاسداروچهارم شعبان ولادت حضرت ابوالفضل العباس(ع) علمدارکربلااسوه پایداری ولایت روزجانبازراگرامی میداریم.

حضرت ابوالفضل عباس (ع) علمدارکربلادرسخت ترین شرایط بابصیرت،مولای وامام خود را تنها نگذاشت تااینکه به مقام جانبازی وقرب الی ا... نائل گشت.

مااینچنین صحنه های رادردوران هشت سال دفاع مقدس از شهدا،جانبازان وجوانان سرزمین مان دیده ایم وبه چنین مردان ولایتمدار وبصیری افتخار

می کنیم.  به پاس قدرنهادن به مقام ارجمند جانبازان،اینروزشکوهمند رابه تمامی ایثارگران به ویژه جانبازان استان مازندران ومخصوصاجانبازان اعضای محترم این سازمان تبریک وتهنیت عرض مینمایم

دوام وبقای نظام مقدس جمهوری اسلامی رادرسایه ولایت فقیه وتداوم راه این ایثاگران ودانش آموختگان راستین مکتب انسانسازی ازخداوند عالم مسألت دارم.

حسن سیف پورمیر

رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران