امروز : ۱۳۹۸/۱/۱یکصد و چهل وهفتمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات
تاریخ ثبت : 1396/11/18

یکصد و چهل و هفتمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران یکصد و چهل و هفتمین جلسه عادی هیئت مدیره سازمان روز دوشنبه مورخ 1396/11/18در محل سازمان برگزار شد و پس از تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

دوازدهمین جلسه گردهمائی مسئولین دفاترهای نظام فنی ساختمان روستائی استان مازندران در شهرستان بابل  با حضور رئیس و اعضای هیئت مدیره نظام کاردانی ساختمان برگزار شد ابتدا آیاتی از کلام الله مجید توسط مهندس مومنی تلاوت شد و در ادامه جلسه مهندس سیف پور رئیس سازمان نظام کاردانی ضمن عرض خیر مقدم و خوشامدگویی به حضار ، در خصوص چگونگی بیمه تکمیلی اعضاء و مشکلات جاری و ایجاد تعامل و همدلی و همکاری مسئولین دفاتر با سازمان و ارائه نظرات و پیشنهادات مسئولین دفاتر جهت بهبود و رفع مشکلات پیش روی سازمان و تعامل بیشتر با  نهادها و دستگاه های مرتبط بیان کرده اند و در پایان سوالاتی توسط مسئولین دفاتر در ارتباط با  مشکلات دفاتر مطرح که از طریق ریاست و اعضای هیئت مدیره پاسخ داده  شد در پایان مقرر گردید هئیت مدیره موضوعات را پیگیری و اقدامات لاز را مبذول نمایند .