امروز : ۱۳۹۸/۴/۲۷یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات
تاریخ ثبت : 1397/06/19

      به گزارش روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه عادی هیئت مدیره سازمان روز یکشنبه مورخ 97/06/18در محل سازمان برگزار شد و پس از تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

           بازدید از دفتر نظام فنی بخش گیلخواران  با حضور برخی از اعضای هئیت مدیره در محل دفتر نظام فنی آن بخش بعمل آمد در ابتدا آقای سیف پورمیر رئیس سازمان نظام کاردانی خاطرنشان کردند که وظایف مسئولین دفاتر در حفظ و اعتبار سازمان بسیار کلیدی و مهم میباشد و انجام دقیق و صحیح به دستورات و مقررات و پشتکار و تعامل با ارگانها میتوانند در عملکرد بهتر دفاتر مثمرثمر باشد در ادامه جلسه آقای شیرخانی مسئول نظام فنی بخش گیلخواران به بیان مشکلات و مسائل پیشروی در این بخش پرداختند و در پایان اعضای هئیت مدیره بازدیدی از چند ساختمان در حال احداث آن بخش بعمل آوردند .