امروز : ۱۳۹۸/۱/۱یکصد و هفتاد و سومین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات
تاریخ ثبت : 1397/06/12

      به گزارش روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران یکصد و هفتاد و سومین جلسه عادی هیئت مدیره سازمان روز یکشنبه مورخ 97/06/11در محل سازمان برگزار شد و پس از تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

چهاردهمین جلسه مسئولین دفاتر با اعضای هئیت مدیره رأس ساعت  10:00 صبح روز یکشنبه مورخ 97/06/11حضر ریاست سازمان و اعضاء هئیت مدیره و بازرسین ، فرماندار ، بخشدار و رئیس شورای شهر شهرستان رامسر و مسئولین دفاتر نظام فنی در سالن اجتماعات میرزا کوچک خان شهرستان رامسر تشکیل گردید و پس از تلاوتی چند از کلام الله مجید ابتدای آقای مهندس سیف پورمیر رئیس سازمان نظام کاردانی ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر و خوش آمدگویی به مدعوین و تشکر از مهندس احمدی در خصوص موضوعات سخنانی را ایراد فرمودند در خصوص دریافت نامه در کانال مسئولین دفاتر ، تقسیم کار به کاردان ها ، بیمه مسئولیت مدنی ، کنترل مضاعف ، تخفیف پروژه ها ، تمدید پروانه نظارت که توسط شورای رابط سازمان در حال تدوین میباشد ، لزوم ارائه گزارش کار دفاتر سراسر استان اعم از بیمه ، کنترل مضاعف ، تعامل با ادارات و غیره و نیز در خصوص مجمع عمومی و هماهنگی لازم جهت خروجی گاز ساختمان های روستائی با نظام مهندسی صورت گیرد .در ادامه جلسه مسئولین دفاتر به بیان نقطه نظرات خویش پرداخته از جمله می توان به موضوعاتی از قبیل مسافت طولانی روستاها جهت نظارت ، در خصوص تعداد کاردانها شاغل در بخش روستائی در خصوص حذف کاردانهایی که فعال نیستند اما در سیستم نظام فنی فایلشان موجود است ، در خصوص کمیسیون ماده 99 و همچنین بیمه مسئولیت مدنی ناظرین اشاره کرد . در پایان جلسه رئیس و اعضای محترم هئیت مدیره به پاسخ سوالات مسئولین محترم دفاتر پرداخته و در انتها مقرر گردید اعضای هئیت مدیره موضوعات را پیگیری و اقدامات لازم را مبذول نمایند .